Frequent question: Hebben Surinamers een Nederlands paspoort?

Hoe kan een Surinamer in Nederland wonen?

Dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. In veel gevallen moet u ook een visum voor lang verblijf aanvragen voordat u naar Nederland reist. Dit visum heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Als u in Suriname woont, kunt u dit visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

Hebben Surinamers een dubbele nationaliteit?

De Hoge Raad heeft op 26 juni aan een Surinaamse Nederlander zowel de Surinaamse als de Nederlandse nationaliteit toegekend. … Hij wil benadrukken dat alleen degenen die vanuit de Nederlandse nationaliteit een verzoek tot naturalisatie tot Surinamer indienen in aanmerking komen voor een dubbele nationaliteit.

Kunnen Surinamers naar Nederland komen?

Met een Schengenvisum mogen Surinamers maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven (met uitzondering van Surinamers van 60 jaar of ouder, die mogen 180 dagen in de Benelux verblijven). Een belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van een Schengenvisum, is het afsluiten van de juiste medische reisverzekering.

Hoe kom ik aan een verblijfsvergunning in Nederland?

Als u een verblijfsvergunning aanvraagt, zijn er 2 mogelijkheden:

  • U heeft, naast de verblijfsvergunning een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Beide vraagt u tegelijkertijd aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst. …
  • U heeft alleen een verblijfsvergunning nodig.
IT IS SURPRISING:  Your question: What is the temperature in Argentina in August?

Hoe kan ik mijn zus naar Nederland halen?

Als u Nederlander bent of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft, kunt u uw familie naar Nederland halen. Bijvoorbeeld uw buitenlandse partner of uw kinderen. Dit heet gezinshereniging. Er gelden wel voorwaarden om een verblijfsvergunning voor uw familielid te krijgen.

Waarom zijn er Surinamers in Nederland?

Vanaf ongeveer 1950 kwamen groepjes Afro-Surinamers (Creolen) naar Nederland om een opleiding te volgen. Nog iets later, in de jaren zestig, kwamen Javaanse en Hindostaanse inwoners over. Omdat er in Suriname weinig werk was voor hoogopgeleiden, vestigden veel Surinamers zich na hun studie in Nederland.

Kan ik een Surinaams paspoort krijgen?

Aanvraag nieuw Surinaams paspoort.

Let op de vervaldatum van uw paspoort en verleng het tijdig. … U wordt erop geattendeerd dat u een aanvraag voor een nieuw paspoort reeds 8 (acht) maanden voor de vervaldatum van uw huidig paspoort mag indienen bij het Consulaat te Amsterdam.

Hoe krijg ik de Nederlandse nationaliteit terug?

U kunt als oud-Nederlander op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

  1. Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij u een verklaring aflegt dat u weer Nederlander wilt worden.
  2. Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen.

Hoe vraag je dubbele nationaliteit aan?

De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. U hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland. U verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat.

Kan ik dubbele nationaliteit aanvragen?

Dubbele nationaliteit aanvragen niet mogelijk

IT IS SURPRISING:  What is the largest river in the Amazon?

U kunt geen aanvraag doen om een dubbele nationaliteit te houden. Vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan? Dan bekijkt de IND altijd of u afstand moet doen van uw andere nationaliteit. Of dat er een uitzondering voor u geldt.

Welke landen mag je dubbele nationaliteit hebben?

Een aantal landen kent staatsburgerschap toe als men in dat land geboren is, ongeacht de nationaliteit van de ouders (bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten). Een bijzonder geval is de republiek Ierland, dat het staatsburgerschap toekent als men op het eiland Ierland geboren is, dus inclusief Noord-Ierland.